Producenci
Blog kategorie
RODO - Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CELÓW REKRUTACYJNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, iż:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ANEKS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. T. Mateckiego 16, 60-689 Poznań, KRS: 0000044537, NIP  781-00-41-365, Regon: 001344919, Tel. 601570940 e-mail: alicja.halatka@ankes.poznan.pl
  2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Spółce jest Pan Artur Siwiński tel. 510 409 992 e-mail: inspektor@rodo-siwinski.pl
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z nami w zakresie usług IT, kadr. Państwa dane mogą być zapisane na serwerze, który fizycznie znajduje się poza obszarem UE i EOG, w szczególności w Stanach Zjednoczonych
  5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
  6. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy
  7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończeniu rekrutacji
  8. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania
  9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informacje o sposobie składania skargi dostępne są na stronie internetowej organu nadzorczego
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl